Tìm kiếm

Tổng hợp tất cả link kháng nghị Facebook mới nhất 2021

 Chia sẻ mọi người tất tần tật link kháng fb mới nhất 2021

Chú ý: Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì list khá dài nhé.

– Chát với suport :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

– Gửi kiến nghị cho facebook:

www.facebook.com/help/127103474099499

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

– Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

– Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/41804623859417

– Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách:

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

– Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Không tìm thấy trang trên facebook:

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

www.facebook.com/business/resources

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

– Hỗ trợ nhà quảng cáo:

www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

– Trung tâm trợ giúp:

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

Update kháng facebook mới nhất 2021

– Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Xin Nâng ngưỡng:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chát Support:

Link: https://www.facebook.com/business/resources

– Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

– Báo cáo vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Confirm Your Identity With Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

– Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

– California’s Shine the Light law:

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

– Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN:

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

– Report Pages that Disappeared:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

– Report an Ad

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

– Bank Account Payments:

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

– Disabled Ad Account Help:

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo:

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

– Facebook Payments Support Center – Enter:

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

– Give feedback or report that something is broken: Photos:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Report an Issue with Disappearing Videos:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

– Report an Issue with Chat Disconnections:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

– Report an Issue with Notifications:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư:

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

– Báo cáo lỗ hổng bảo mật:

https://www.facebook.com/whitehat/report/

– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Privacy Rights – Video Removal Request:

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

– Report an Issue with Facebook on Mobile:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

– Report an Unavailable Group or Event:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

– Gọi điện tới Facebook theo số:

(1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Hợp nhất các trang trùng lặp:

https://www.facebook.com/pages/merge/

– Phản hồi của bạn về trang:

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

– Mentions Verification Request:

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

– Báo cáo tài khoản giả mạo:

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– Yêu cầu tưởng nhớ:

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

– Mẫu báo cáo bản quyền:

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Invalid Email Address Error:

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

– Page Promotion Help:

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt:

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

– Report an Underage Child (South Korea & Spain):

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

– Report Content Lost During Reactivation:

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Report an Issue with Video Playback
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
– Chat Appears Turned Off for Friends :
https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
– Report a Page Unavailable Error :
https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
– Your Feedback About Places :
https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268
– Impressum Contact:
https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
– Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
– Xác minh tên
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
– Đổi tên
https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Report bệnh tật
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Report die
https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
– Report sex
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
– Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration
https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
Your Feedback About Facebook for Every Phone
https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
Must Log In To See This Page Error
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest
https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
Verified badge Một số nước vào được
https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289
Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
Image Text Check
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Facebook Research Team fbsurvey@fb.com
Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com
Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com
Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 
Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
Personal Data Requests
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Request Access to the Mobile Partner Portal
https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Accounts Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Account Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Disabled – multiple accounts
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Account Disabled – 13 Underage
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Report an Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
My Personal Account is Memorialized
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
My Personal Account was Disabled
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Account Disabled – Confirm Your Identity
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Report a Login Issue
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Changing Your Name
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Report an Underage Child (South Korea & Spain)
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051Người bảo hộ cho tài
khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account
dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email
bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể
tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu
xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp
vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Khiếu nại một trang không ng bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Báo cáo trang bị tấn ng https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices https://l.facebook.com/l.php…Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tổng hợp tất cả link kháng nghị Facebook mới nhất 2021"

Post a Comment