Tìm kiếm

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo Facebook

 

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook dựa trên phương thức thanh toán

Tài khoản trả trước

Tài Khoản trả trước là tài khoản bạn phải nạp tiền vào khi add thẻ visa. Facebook sẽ có đề xuất nạp vào một số tiền nhất định, nhưng chúng ta sẽ không nạp theo đề xuất đó của Facebook vì số tiền đó khá lớn, có thể nạp trước vào khoảng 30.000 nghìn đồng để khởi tạo tài khoản. Sau khi set quảng cáo và chạy chiến dịch rồi thì sẽ tăng hạn mức lên sau.

Tài khoản trả trước sẽ không có ngày lập hóa đơn và ngưỡng lập hóa đơn mà sẽ có số dư còn lại trong tài khoản.

Tài khoản trả trước sẽ có nút nạp tiền và chúng ta sẽ thay đổi số tiền mà Facebook đã đề xuất bằng một số tiền khác theo nhu cầu của từng người.

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook
Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook

Tài khoản trả trước khi chúng ta nhấp vào thêm phương thức thanh toán sẽ hiện ra phương thức thanh toán bằng MoMo Wallet

Phương thức thanh toán bằng MoMo Wallet
Phương thức thanh toán bằng MoMo Wallet
  • Ưu điểm:

+ Độ tin cậy cao hơn

+ Chạy được nhiều chiến dịch hơn

+ Ít bị quét hơn

  • Nhược điểm:

+ Phải nạp tiền trước

+ Không thể mượn vốn từ Facebook


Tài khoản trả sau

Tài khoản trả sau là tài khoản bạn không phải nạp tiền vào khi add thẻ visa mà chỉ cần trong thẻ có 25.000 nghìn đến 40.000 nghìn để Facebook có thể quét giao dịch đầu tiên, xác nhận xem thẻ thực hay thẻ ảo. Số tiền bị quét sẽ được hoàn trả ngay lập tức.

Tài khoản trả sau thì có ngày lập hóa đơn và ngưỡng lập hóa đơn cùng với số tiền phải trả.

Tài khoản trả sau sẽ không có phương thức thanh toán MoMo Wallet mà thay vào đó là nút thêm phương thức thanh toán.

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook - Tài khoản trả sau
Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook – Tài khoản trả sau

– Ưu điểm:

+ Được mượn vốn của Facebook

+ Đa phần nick Facebook khi add thẻ đều là tài khoản trả sau

– Nhược điểm:

+ Độ tin cậy thấp

+ Hay bị quét và khóa tài khoản

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook dựa trên đối tượng sử dụng

Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp là tài khoản trong phần cài đặt sẽ có hiển thị tài thuộc sở hữu của doanh nghiệp nào, ID ra sao

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook - Tài khoản doanh nghiệp
Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook – Tài khoản doanh nghiệp

Trong phần cài đặt thanh toán đối với tài khoản doanh nghiệp thì phương thức thanh toán sẽ có ghi thuộc sở hữu của doanh nghiệp nào

Trong phương thức thanh toán, tài khoản doanh nghiệp sẽ có thể mượn phương thức thanh toán doanh nghiệp làm phương thức thanh toán chính của tài khoản

Thanh toán: như tài khoản cá nhân nhưng tài khoản BM không có phương thức thanh toán bằng MOMO.

Thay đổi phương thức thanh toán thành phương thức thanh toán doanh nghiệp
Thay đổi phương thức thanh toán thành phương thức thanh toán doanh nghiệp

– Ưu điểm:

+ Ít bị quét thẻ

+ Tài khoản doanh nghiệp khi bị khóa thì ít bị liên đới hơn

Tài khoản cá nhân

Tài khoản cá nhân là tài khoản trong phương thức thanh toán, tài khoản cá nhân thì phải add thẻ visa vào để sử dụng

Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook - Tài khoản cá nhân
Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo trên Facebook – Tài khoản cá nhân

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phân biệt các loại tài khoản quảng cáo Facebook"

Post a Comment